Jacek Santorski (1951), mieszka w Warszawie (latem w Dębkach) z żoną Małgorzatą, trzema synami i dwojgiem (póki co) wnucząt. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 80-tych i 90-tych współprowadził ośrodek psychoterapii (Laboratorium Psychoedukacji) i wydawnictwo (Jacek Santorski & Co). Aktualnie obie te firmy prowadza jego dawni wspólnicy.

Dziś jest współwłaścicielem (z Dominika Kulczyk-Lubomirską) Grupy Firm Doradczych VALUES oraz Laboratorium Psychologii Zdrowia - ośrodka superwizji i szkoleń dla lekarzy. W roku 2010 rozpoczyna działalność Akademia Psychologii Przywództwa, autorski program Jacka Santorskiego i prof. Witolda Orłowskiego (projekt Values i Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej).

Autor kilkunastu książek, jest wysoko cenionym mówcą i konsultantem, popularyzuje psychologię dobrego życia i zdrowego biznesu w prasie, radio oraz TV. Od kilkudziesięciu lat interesuje sie filozofia Wschodu, sztukami walki i zen.

Więcej informacji: www.santorski.pl

Książki autora: